Ban lãnh đạo
 • Bùi Thúy Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBTV-Bí thư chi Đoàn 12C1
 • Phạm Kiều Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBTV-Phó chủ tịch Hội LHTN
  • Điện thoại:
   01684336010
  • Email:
   phamkieugiaotp@gmail.com
 • Huỳnh Chí Tâm Minh Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBTV-Bí thư CĐGV-Chủ tịch Hội LHTN
  • Điện thoại:
   01236078029
  • Email:
   huynhchitamminhmantp@gmail.com
 • Châu Cẩm Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư ĐTN
  • Điện thoại:
   0949705570
  • Email:
   chaucamtuyentp@gmail.com
 • Ngô Hồng Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0982030392
  • Email:
   ngohongkhoi1tp@gmail.com