Ban lãnh đạo
 • Phạm Tuy Cô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban TDTT
 • Nguyễn Kim Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986545309
  • Email:
   nguyenkimluyentp@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948195836
  • Email:
   nguyenngocthaitp@gmail.com
 • Lương Trường Hận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0986552755
  • Email:
   luongtruonghantp@gmail.com