Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Bích Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01277259245
  • Email:
   nguyenthibichtrantp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0949030196
  • Email:
   nguyenthianhthuc3tp@gmail.com