Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-SGDKHCN ngày 05/2/2020 của SGDKHCN tỉnh Bạc Liêu về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V. Trường THPT Tân Phong tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều