Về việc tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Công văn số 465/BGDĐT- VP ngày 06/02/2018 của Bộ GDĐT về việc tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện một số việc sau:

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều