Tỉnh Bạc Liêu cho học sinh nghỉ học để phòng tránh cơn bão Tembin

Sở GDĐT Bạc Liêu vừa ban hành công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh triển khai công tác ứng phó cơn bão Tembin.

Theo đó, Sở GDĐT đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo cho học sinh nghỉ học 02 ngày: 25 và 26/12/2017 (thứ Hai, thứ Ba) để phòng tránh cơn bão Tembin. Đồng thời chuẩn bị các phương án phòng ngừa và ứng phó với cơn bão này.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của địa phương để nắm bắt tình hình, chủ động phòng tránh ngay từ khi có nguy cơ xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

- Kiểm tra, rà soát tất cả các phòng học để chằng chống, neo buộc, . . . và có phương án chống dột, chống tạt, chống sập. Khi cần thiết, phải di chuyển tài sản, thiết bị của cơ quan, đơn vị đến nơi an toàn. Với trường có nhà cao tầng thì bố trí chuyển lên tầng trên, với trường không có nhà cao tầng phải bố trí làm sàn chống ngập đề phòng triều cường, nhất là các đơn vị trường học đóng trên địa bàn có bờ biển. Tăng cường nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện phòng chống bão, triều cường như: tấm bạt, cuốc, xẻng, cây bắc sàn, cây chống . . .

- Bố trí phân công người trực ban 24/24 giờ kể từ ngày 24/12/2017 để kịp thời thông tin, xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Thanh Sơn

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều