KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng năm học 2019-2020

Công đoàn trường THPT Tân Phong xây dựng kế hoạch tổ chức chào mừng năm học mới 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

- Thiết thực chào mừng năm học mới, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, góp phần lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CCVC.

- Tổ chức các hoạt động TDTT nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đón mừng năm mới, tăng cường sức mạnh đoàn kết, tạo sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích, thu hút đông đảo công chức, viên chức nhà trường tham gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức cho TDTT CBGVNV nhà trường đón năm học mới an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

- Các hoạt động tổ chức phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, có trọng tâm, mang đậm bản sắc dân tộc gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều